YanMenu

18
Haz

Basın açıklaması

Bu araştırma metal sektöründe örgütlü Birleşik Metal İş Sendikası'na üye, üretimde çalışan 154 kadın işçi tarafından doldurulan ankete dayandırılmıştır. Araştırmanın ana kütlesi toplu sözleşme kapsamındaki Birleşik Metal İş Sendikası üyesi kadınlardır.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, bağlı şubeleri ve örgütlü olduğu işyerleri çerçevesinde yürütmekte olduğu faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayış ortaya koymak amacını güden bu belge ile bütün organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.